פרופיל חברה     > הנהלת החברה

הנהלת החברה

מוטי כהן - מנכ"ל - יוצא חיל מודיעין ובוגר תארים רבים
(ביניהם OIC ,PCM ,ESCC ,ASCC ,ESCM ,ANC).

שימש בין היתר כמנהל יחידת המחשב של קבוצת LATIPAC MRB   moc.mrb.www
:הלש תבה תורבחו
Netoncoures, Watapa, GcZone, Camoon, Prosight, IPhighway Amicada, 3Path,
.ל"וחבו ץראב תולעופה
היה אחראי בין השאר על הקמת מערך המחשוב בשלבים המתקדמים של חברות הבת לפי צרכיהן.

כיועץ ומנהל פרויקטים בכיר בחברת detargetnI TREPX  moc.trepx.www היה מראשוני
העובדים ושותף להצלחתה.


פרופיל חברה     > הנהלת החברה